Projekt z Funduszy Unijnych RPO

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Beneficjent firma MEBLOMAR Mariusz Duch realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą:

„Rozwój firmy MEBLOMAR Mariusz Duch w miejscowości Murczyn poprzez zakup sprzętu/maszyny do udoskonalenia świadczonych usług oraz wprowadzenia nowych usług”

Cel projektu:
zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa MEBLOMAR Mariusz Duch poprzez zakup maszyny niezbędnej do udoskonalenia świadczonych usług i wprowadzenia nowych usług

Wydatki ogółem: 228 638,54 zł

Koszty kwalifikowane: 225 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 99 990,00 zł

Opis projektu:
W ramach projektu Beneficjent dokona zakupu nowoczesnej okleiniarki prostoliniowej do okleinowania płyt meblowych, która umożliwi wprowadzenie nowych usług i produktów do oferty oraz pozwoli na usprawnienia i zwiększenie wydajności produkcji. Niewątpliwie realizacja projektu wpłynie również na polepszenie jakości dotychczas świadczonych przez firmę usługi oraz oferowanych produktów. Przygotowywane półfabrykaty będą cechować się wyższą jakością wykończenia, bryzgoszczelnością czy nawet wilgocio-odpornością z uwagi na zastosowanie nowoczesnych technologii i specjalnych klejów typu PUR. Inwestycja pozwoli znacznie przyspieszyć proces produkcyjny i odciążyć pracowników, zmniejszyć jednocześnie koszty produkcji, podwyższyć jakość komponentów meblowych jak i samych mebli. Nowa maszyna umożliwi również wykorzystanie innych materiałów służących do wykańczania płyt meblowych, co pozwoli na nadanie im innego, specyficznego, unikalnego charakteru. Będzie możliwe zastosowanie szlachetniejszych obrzeży i oklein meblowych, np.: metalowych, fornirowych, połyskowych, doklejek, co ostatecznie pozwoli na uzyskiwanie produktów klasy premium. Realizacja projektu niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności firmy i poszerzenia grona potencjalnych odbiorców usług, produktów oraz półproduktów. Wdrożenie nowej technologii przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa i wzrostu zatrudnienia – co jest korzystne dla obszaru LSR i jego mieszkańców.

Wskaźniki rezultatu jakie osiągnięto:

 • wzrost zatrudnienia o: 1 etat,
 • liczba nowych produktów: 5,
  • Oklejenie formatki obrzeżem ABS/PVC – klej typu PUR.
  • Oklejanie postforming klejem typu PUR.
  • Oklejanie obrzeżem szlachetnym (fornirowane, metalowe, akrylowe/wysokopołyskowe).
  • Fronty akrylowe.
  • Doklejka (oklejanie drewnianymi listwami).
 • liczba udoskonalonych produktów oraz usług: 1,
  • Oklejenie formatki obrzeżem ABS/PVC – klej typu EVA.

Instytucją pośredniczącą jest: Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna SprawaLokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa