Projekt z Funduszy Unijnych RPO

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Beneficjent firma MEBLOMAR Mariusz Duch realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą:

„Rozwój firmy MEBLOMAR Mariusz Duch w miejscowości Murczyn poprzez zakup sprzętu/maszyny do udoskonalenia świadczonych usług oraz wprowadzenia nowych usług”

Cel projektu:
zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa MEBLOMAR Mariusz Duch poprzez zakup maszyny niezbędnej do udoskonalenia świadczonych usług i wprowadzenia nowych usług

Wartość dofinansowania: 99 990,00 zł

Instytucją pośredniczącą jest: Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna SprawaLokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa